Опорно колело за ремаркета и колесари до 300кг сплътна гума